Att rollspela meningsfulla berättelser

Äventyrsscenen Speaker: Joel Monsen Nordström

Föreläsning Rollspel

Äventyrsscenen

Joel Monsen Nordström

Rollspel erbjuder, kanske mer än andra medium, möjligheter för deltagarna att skapa berättelser, som är personliga och upplevs som meningsfulla av spelets deltagare. Inom olika spelkretsar har man experimenterat för att lista ut hur man bäst spelar sådana berättelser och man har även skapat spel som underlättar just detta.

I denna föreläsning presenterar spelskaparen Joel Monsen Nordström hur man går till väga för att spela rollspel som fokuserar på huvudpersonerna och deras berättelser, samt ger exempel på olika spel som på olika intressanta sätt uppmuntrar detta.