Comic Jam

Kreativa hallen

Barnaktivitet Drop-in Nybörjarvänlig Serier Workshop

Kreativa hallen

Var med och teckna Nordskens egen serie!

Comic Jam innebär att flera personer hjälps åt att skapa en serie – och det ska vi nu genomföra på Nordsken!

Regler

Upplägget är en stafettserie, dvs en serietecknare tecknar en sida och lämnar sedan över till en annan tecknare som fortsätter handlingen på en ny sida – och så vidare. Inget manus skrivs på förhand, och allt innehåll improviseras fram under Nordsken. Det enda man har att utgå ifrån är föregående sidor i serien. Det är tillåtet för flera personer att samarbeta på en sida – t.ex. dela upp arbetet mellan manusförfattare, skissare, tuschare, färgläggare. Det är tillåtet att återkomma och göra fler sidor i serien, men personer som inte deltagit ännu har förtur. Dock får man inte göra två sidor i rad. Sidorna sätts upp löpande på Nordsken så besökare kan läsa serien. Serien publiceras även löpande på Nordskens hemsida. Alla som tecknar en sida ska även lämna namn och kontaktinfo på baksidan – inga anonyma bidrag.