Minecraft-workshop

Minecraft-workshop

Stora scenen Speaker: Agnes Larsson

Barnaktivitet Drop-in Gaming Nybörjarvänlig Workshop

Stora scenen

Agnes Larsson

I denna workshop får du chansen att tillsammans med Agnes Larsson från Mojang (som utvecklar Minecraft) skapa din egen varelse till Minecraft. Agnes berättar om den process de använder sig av på Mojang och sen får alla deltagare vara med och skapa en helt ny fantasivarelse. De varelser som framställs kommer inte att hamna i Minecraft men Agnes kommer givetvis att ta till sig och inspireras av dom varelser som skapas. 

Agnes Larsson

Game Director - Mojang