Musik som inspiration

Musik som inspiration

Kreativa scenen Speakers: Mårten Gisby,Sara Bergmark Elfgren

Föreläsning Litteratur

Kreativa scenen

Mårten Gisby, Sara Bergmark Elfgren

Regler

Detta panelsamtal är en del av Litteraturdagen. Programpunkten är öppen för alla besökare på Nordsken, men platser reserveras i första hand för anmälda deltagare till Litteraturdagen.