Portfolio review med C.B. Cebulski

Portfolio review med C.B. Cebulski

Kreativa hallen Speaker: C.B. Cebulski

Drop-in Serier

Kreativa hallen

C.B. Cebulski

Ta chansen att visa dina tecknartalanger för chefredaktören på Marvel Comics!

Varje dag på Nordsken kan tecknare bli utvalda och få ett personligt samtal med konstruktiv kritik från en av seriebranschens viktigaste personer!

Regler

Skriv ut din portfolio på papper med ett representativt urval av dina alster. Se till att ditt namn och dina kontaktuppgifter framgår.

Lämna in din portfolio på anvisad plats i Seriehörnan i Kreativa hallen senast kl 14 (alla dagar).

Varje dag väljer C.B. Cebulski ut de tecknare han vill möta för ett personligt samtal. Namn på utvalda tecknare meddelas på ett anslag i Seriehörnan efter kl 16 och därefter får de möta C.B. Cebulski personligen från kl 18.

Inlämnade portfolios lämnas endast tillbaka till illustratören själv. Ej uthämtade portfolios kasseras.

C.B. Cebulski

Chefredaktör - Marvel