Skapa läslust

Skapa läslust

Kreativa scenen Speakers: David Renklint,Johan Lindqvist,Ola Lindholm

Föreläsning Litteratur

Kreativa scenen

David Renklint, Johan Lindqvist, Ola Lindholm

Panelsamtal.

Regler

Detta panelsamtal är en del av Litteraturdagen. Programpunkten är öppen för alla besökare på Nordsken, men platser reserveras i första hand för anmälda deltagare till Litteraturdagen.

Johan Lindqvist

Författare och tv-producent

Ola Lindholm

Författare och tv-personlighet