Teckna tillsammans – hur vi finner fantasin till roliga motiv

Teckna tillsammans – hur vi finner fantasin till roliga motiv

Kreativa hallen,Workshop-området Speaker: Rebecka "Inktooth" Helmersson

Drop-in Workshop

Kreativa hallen,Workshop-området

Rebecka "Inktooth" Helmersson

Illustratören Rebecka Helmersson väcker din skaparglädje! Tillsammans skapar deltagarna roliga karaktärer, och pratar inspirationskällor. Öppet för alla åldrar!