Tecknarworkshop med Karl Johnsson

Tecknarworkshop med Karl Johnsson

Kreativa hallen Speaker: Karl Johnsson

Drop-in Konst Nybörjarvänlig Serier Workshop

Kreativa hallen

Karl Johnsson

Workshop med Karl Johnsson som tecknar Vei och Imperiets arvingar!

Karl Johnsson

Serietecknare och illustratör