Regler

Senast uppdaterat: 2017-04-27

Allmänt

 • Besökare/deltagare förbinder sig att följa Nordskens regler och alla anvisningar från Nordskens personal och polis, räddningstjänst, etc.
 • Nordsken är ett drogfritt event. Det är ej tillåtet att införa alkohol eller droger.
 • Rökning och övrig glöd/eld är förbjuden inomhus.
 • Störande personer kommer att avvisas.
 • Föremål, exempelvis horn eller visselpipor, som misstänks ha använts på ett störande sätt kommer att förverkas.
 • Skadegörelse (inklusive medveten nedsmutsning såsom klotter och/eller uppklistrande av klistermärken som kräver sanering) kommer att bekostas av den som ertappas som skyldig.
 • Det är inte tillåtet att sova på annan plats än i anvisad sovsal.
 • Nordsken tar inget ansvar för tillhörigheter, inklusive sådana som lämnats in i garderoben eller lämnats vid datorplats eller i sovsal.
 • Tillhörigheter som lämnats obevakade på olämplig plats, exempelvis vid utrymningsväg, kan komma att beslagtas.

Dagspass

 • Tillgång till festivalen mellan 08:00-23:00 dagen som dagspasset gäller. Expon stänger klockan 19:00.
 • Kan delta i öppna spel och demospel.
 • Kan låna spel i spelbaren.

Eventpass

 • Tillgång till festivalen dygnet runt.
 • Kan delta i öppna spel och demospel.
 • Kan låna spel i spelbaren.
 • Kan delta i turneringar. Notera att många turneringar kräver föranmälan och att betald datorplats krävs för deltagande i datorspelsturneringar.
 • Har tillgång till sovplats i separat sovsal.
 • Betald biljett återlöses ej.
 • Anmälan är personlig och kan ej överlåtas.

Eventpass med datorplats

 • En datorplats består av en stol, en ca. 90cm bred bordsyta samt uttag för nätverk och el.
 • Nordsken tillhandahåller ett eluttag per datorplats. De som behöver fler uttag måste ansluta medhavd förgreningsdosa. Det är inte tillåtet att ta el från bordsgrannen eller något annat uttag.
 • Högtalare är inte tillåtet.
 • Stationära datorer ska stå på golvet.
 • Tillhörigheter får inte lämnas på plats som stör utrymning.
 • Nordsken förbehåller sig rätten att beslagta sådant som kan anses farligt, störande eller dra för mycket el.

Ytterligare villkor för deltagande på Nordsken

Nordsken välkomnar alla och vill att alla ska känna sig trygga, kunna njuta av festivalen och vara delaktiga.
Kontakta så snart som möjligt Nordskens personal om du blivit utsatt för trakasserier eller på annat sätt känner dig otrygg!

 1. Allmänt
  1. Varje betald deltagaravgift är giltig för en (1) persons inträde. I priset ingår sovplats i sovsal samt rätten att vistas i lokalen under hela festivalen, enligt de öppettider som anges på webbplatsen.
  2. Håll dina händer för dig själv, det är aldrig tillåtet att röra en annan person eller deras saker utan dennes medgivande och samtycke.
  3. Be alltid om tillåtelse om du vill fotografera någon! Personen i fråga har alltid rätt att neka, och med deras tillåtelse är dessutom chansen större att du får bra bilder.
 2. Datorplats
  1. Varje betald datorplats ger rätt att ta med en (1) dator till festivalen. I priset ingår även förbokad sittplats med tillhörande stol. Det är ej tillåtet att medtaga högtalare.
  2. Vid bokning av datorplats får du en numrerad plats och en kod som du använder vid entrén. Där får du ett armband som visar att du har rätt att vistas i lokalerna under hela dygnen. Armband skall visas upp för säkerhetspersonal varje gång man passerar kontrollen. Eventuellt försök till fusk med platsbevis eller armband kommer att polisanmälas direkt på plats. Den som gör sig skyldig till fusk kommer att avvisas från platsen och krävas på skadestånd.
  3. Betald deltagar-, medlemsavgift och/eller datorplats är ej återbetalningsbar, oavsett skäl.
  4. Skulle arrangemanget av någon anledning ställas in gäller din bokning istället vid nästa Nordsken.
  5. Varje registrerad användare på nordsken.se är skyldig att uppge korrekta personuppgifter.
  6. Eventuella störningar eller avbrott i el- eller datornät ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av avgift. Ej heller ger eventuella inställda eller ändrade aktiviteter, föreläsningar eller annat rätt till ersättning eller återbetalning av avgift.
  7. Nordsken har rätt att, utan förvarning, byta en deltagares förbokade datorplats mot en annan för att frigöra plats.
  8. De personuppgifter som du har lämnat vid registreringen lagras och behandlas med datorteknik av arrangörerna till Nordsken, som är ansvariga för behandlingen. När du reserverat plats kommer vissa av dessa uppgifter publiceras på webben tillsammans med vald plats. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till behandling av dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL) och vad som anges ovan.
 3. Deltagande på egen risk
  1. Deltagande i spelfestivalen Nordsken sker på egen risk.
  2. Arrangörerna av Nordsken ansvarar ej för deltagarnas personliga tillhörigheter och utrustning. Lämna inte värdefulla saker obevakade!
  3. Nordsken tar inget ansvar för besökare och deltagares tillhörigheter eller värdesaker som lämnats in i garderoben.
  4. Arrangörerna av Nordsken är inte ansvariga för deltagares eventuella ekonomiska förluster i samband med Nordsken, direkt eller indirekt, exempelvis vid inställd aktivitet, el-problem eller motsvarande.
  5. Var person skall hålla arrangörerna av Nordsken skadeståndslösa, detta innebär bland annat att en deltagare som medvetet smutsar ner, klottrar, förstör eller på annat sätt tillför kostnader till arrangörerna, själv måste stå för dessa. För underåriga/omyndiga personer ansvarar målsman/vårdnadshavare för eventuella kostnader.
 4. Säkerhet
  1. Det är inte tillåtet att hänga eller på annat sätt placera kläder eller annat brännbart material på elcentraler och liknande. Det är inte heller tillåtet att hänga någonting i de el- och nätverkskablar som löper mellan bordsraderna.
  2. Det är inte tillåtet att använda hemgjord elutrustning. Använd kablar och förgreningar av god kvalitet. Dåliga kablar och el-utrustning kan orsaka brand och allvarliga skador på din utrustning. Dessutom orsakar undermålig utrustning jordfel som får de lagstadgade jordfelsbrytarna i el-centralerna att lösa ut.
  3. Det är inte tillåtet att medföra brödrost, microvågsugn, kaffebryggare, vattenkokare, kylskåp, strålkastare, högtalare eller andra effektkrävande eller mycket värmealstrande apparater. Även spotlights och vanliga 220V-lampor mm kan innebära brandfara och får endast användas med stor försiktighet och får aldrig övertäckas med lättantändliga material som papper, plast, kläder etc. Nordskens personal har rätt att beslagta objekt vid regelbrott.
  4. Öppna lågor (stearinljus, tändare, spritkök eller annat) är inte tillåtna inomhus. Rökning är ej tillåten inomhus.
  5. Det är inte tillåtet att medföra eller framföra kickbike, sparkcykel, skateboard eller liknande inomhus på Nordsken.
  6. Du måste hålla rent från skräp på din plats och på golvet runtomkring. Detta för att minska mängden brännbart material på din plats. Släng dina sopor i de soptunnor som finns uppställda och se till att lägga returförpackningar i därför avsedda behållare.
  7. Det är inte tillåtet att ta med egen fåtölj, soffa eller liknande. Dessa är dels för skrymmande och dels innehåller de för mycket brännbart material. En enkel kontorsstol är däremot tillåtet att ta med.
  8. Det är inte tillåtet att sova under borden eller i gångarna mellan raderna. Använd sovsalen.
  9. Det är inte tillåtet att blockera gångarna mellan borden eftersom de skall användas vid en eventuell utrymning av hallen. Din packning bör därför rymmas på och under din bordsplats. Sovutrustning ska förvaras i sovhallen.
  10. Det är förbjudet att medföra laserpekare på Nordsken. Användning av laserpekare medför automatisk bandklippning och avvisning.
 5. El och nätverk
  1. Varje deltagare ska vara medveten om att avbrott och störningar under festivalen kan uppstå i elförsörjning och datanätverk. Nordskens personal kommer då att försöka åtgärda eventuella problem efter bästa förmåga. Störningar eller avbrott ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av erlagd avgift, varken helt eller delvis.
  2. Varje deltagare måste ansluta en egen förgreningsdosa till det eluttag som tillhandahålls av Nordsken. Det är inte tillåtet att ta el från bordsgrannen eller något annat uttag. Detta är mycket viktigt för att belastningen ska blir rätt fördelad samt för att minimera jordfelen.
  3. Varje bordsplats kan utnyttja i genomsnitt totalt 275W. Observera att den effekt som står angiven på din utrustning inte är den verkliga effekten vid användning.
  4. Det är inte tillåtet att medföra ljudanläggningar eller större högtalare. För att få ned ljudnivån och strömförbrukningen skall hörlurar användas.
  5. Det är inte tillåtet att medföra brödrost, microvågsugn, kaffebryggare, vattenkokare, kylskåp, strålkastare, högtalare eller andra effektkrävande eller mycket värmealstrande apparater.
  6. Det är inte tillåtet att sätta upp egna WLAN-accesspunkter för trådlöst nätverk.
  7. Om en deltagares dator orsakar problem i nätverket (virus, attacker, m.m.) så förbehåller vi oss rätten att neka access till nätverket tills problemet är åtgärdat. Om personen i fråga vägrar eller kringgår nekandet av access har vi också rätt att avhysa personen från Nordsken.
  8. Varje deltagare ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda nätverket mot spridning av datavirus, spyware och liknande. Alla bör ha ett antivirusprogram och brandvägg installerat.
 6. Övrigt
  1. Alkohol och droger i annan form hör inte hemma på Nordsken och är inte tillåtet någonstans i lokalerna, ej heller i sovsal. Berusade och/eller på annat sätt märkbart påverkade personer släpps inte in. Störande personer kommer att avvisas från festivalen. Rökning är förbjudet inomhus och får endast ske på anvisad plats utanför.
  2. Varje person får endast använda en stol vid sin plats. Det är alltså inte tillåtet att stapla två eller flera stolar på varandra för att göra sittplatsen högre. Ta med en kudde istället!
  3. Det är inte tillåtet att på något sätt flytta bord, bygga egna bord eller modifiera befintliga bord.
  4. Kablage tillhörande Nordsken får ej vidröras eller modifieras.
  5. Nordsken har ingen åldersgräns, men deltagare under 18 år skall ha målsmans tillstånd för deltagande. Målsman ska informeras och acceptera alla Nordskens regler.
  6. Brott mot svensk lag kan leda till polisanmälan och omedelbar avhysning från området i väntan på polis. Nordskens personal har lagstadgad rätt att gripa personer som begår brott inom området.
  7. Det inte är tillåtet att sälja någonting på Norsken utan tillstånd från Nordskens arrangörer.
  8. Affischering, uppklistring av dekaler eller på annat sätt spridande av reklam, propaganda eller liknande budskap inom festivalens område är inte tillåtet utan särskilt tillstånd från Nordskens arrangörer.
  9. Du måste kontinuerligt städa din plats (lägg skräp och pant i rätt tunnor). Innan du lämnar hallen tar du med de sopor som finns vid din plats och lämnar dessa i någon av de tunnor som står uppställda för detta ändamål. Innehållet i pantkärl tillhör Nordsken.
  10. Nordskens personal har rätt att sätta upp nätverkskameror på Nordsken för publicering på webben samt att för hand filma och ta foton inne på och utanför Nordsken. Nordskens arrangörer äger sedan rätt att i sin marknadsföring (i tryckt form och på webb) använda film/foto utan ytterligare tillstånd från deltagare som eventuellt kommer med i bild.