Nordsken ställer in men spelet är inte över

Skellefteå, 2020-03-15

På grund av den rådande pandemin av viruset Covid-19 samt regeringens förbud mot allmänna sammankomster med över 500 deltagare ställer Nordsken in årets event som var planerat att hållas den 21-23 maj.

Det är med stor sorg vi lämnar detta besked. Vi har lagt ner ett enormt arbete på att skapa årets event och vi såg verkligen fram emot att se alla besökares reaktion säger Linn-Marie Edlund, projektledare för Nordsken.

Nordskens styrelse tog enhälligt det tunga beslutet efter ett långt övervägande där man under de sista två veckorna tagit fram en konsekvensanalys. Då det inte finns ett sista datum för regeringens förbud mot allmänna sammankomster över 500 personer och man heller inte kan se något slut på spridningen av Covid-19 i nuläget finns det ingen möjlighet att genomföra planerat event.

Nordsken är ett stort internationellt event och den situation som råder idag och under överskådlig tid gör det väldigt svårt att planera resor och locka utställare och besökare. Istället för att skjuta upp till hösten har vi därför beslutat att börja arbeta och planera för ett nytt Nordsken 2021, 13-15 maj.

Alla som köpt entrébiljett till Nordsken 2020 kommer kontaktas för återbetalning av denna.

För mer information

Johan Linder Talesperson Nordsken
johan @ nordsken.se
076-8233460