Regler

Senast uppdaterad: 2019-02-10

ALLMÄNT

 • Varje betald deltagaravgift är giltig för en (1) persons inträde.
 • Nordsken välkomnar alla och vill att alla ska känna sig trygga, kunna njuta av festivalen och vara delaktiga.
 • Kontakta så snart som möjligt Nordskens personal om du blivit utsatt för trakasserier eller på annat sätt känner dig otrygg!
 • Håll dina händer för dig själv, det är aldrig tillåtet att röra en annan person eller deras saker utan dennes medgivande och samtycke.
 • Be alltid om tillåtelse om du vill fotografera någon! Personen i fråga har alltid rätt att neka, och med deras tillåtelse är dessutom chansen större att du får bra bilder.
 • Armband eller stämpel skall visas upp för säkerhetspersonal varje gång man passerar entrén. Eventuellt försök till fusk med armband eller stämpel kommer att polisanmälas direkt på plats.
 • Nordsken förbehåller sig rätten att beslagta sådant som kan anses farligt, störande eller dra för mycket el.
 • Betald deltagar-, medlemsavgift och/eller datorplats är ej återbetalningsbar, oavsett skäl.
 • Skulle arrangemanget av någon anledning ställas in gäller din bokning istället vid nästa Nordsken.
 • Varje registrerad användare på nordsken.se är skyldig att uppge korrekta personuppgifter.
 • Ersättning eller återbetalning av avgift. Ej heller ger eventuella inställda eller ändrade aktiviteter, föreläsningar eller annat rätt till ersättning eller återbetalning av avgift.
 • De personuppgifter som du har lämnat vid registreringen lagras och behandlas med datorteknik av arrangörerna till Nordsken, som är ansvariga för behandlingen. När du reserverat plats kan vissa av dessa uppgifter komma att publiceras på nordsken.se tillsammans med vald plats. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)
 • Deltagande i spelfestivalen Nordsken sker på egen risk.
 • Arrangörerna av Nordsken ansvarar ej för deltagarnas personliga tillhörigheter och utrustning. Lämna inte värdefulla saker obevakade!
  Nordsken tar inget ansvar för besökare och deltagares tillhörigheter eller värdesaker som lämnats in i garderoben.
 • Var person skall hålla arrangörerna av Nordsken skadeståndslösa, detta innebär bland annat att en deltagare som medvetet smutsar ner, klottrar, förstör eller på annat sätt tillför kostnader till arrangörerna, själv måste stå för dessa. För underåriga/omyndiga personer ansvarar målsman/vårdnadshavare för eventuella kostnader.

UTBETALNING AV VINSTER

 • Mottagaren av prispengarna är den person eller det företag/förening som registrerat sig för den specifika turneringen och vunnit.
 • Tävlingsvinster måste utkrävas inom 30 dagar efter eventets slut. Detta görs enklast via registrering av vinst på plats.
 • Prispengar betalas ut inom 90 dagar efter eventet.
 • Alla prispengar betalas ut i svenska kronor.
 • Prispengar är endast undantagna från skatt och sociala avgifter om vinnaren är ett företag eller en förening.
 • Privatpersoner får pengarna utbetalda som lön, enligt svensk skattelag. Nordsken Handlingskraft AB måste därför dra av både skatt och sociala avgifter från det vunna prisbeloppet innan pengarna utbetalas till enskilda personer.

FAKTURERING AV VINSTER

 • Fakturor ska skickas till:
 • Nordsken Handlingskraft AB, Storgatan 53, 931 30 Skellefteå
 • VAT-nummer SE559053562001
 • VAT-nummer ska tydligt framgå på fakturan
 • Sista betalningsdag ska vara 90 dagar efter eventet
 • Fakturan ska vara märkt med: Nordsken 2019, Namn på turnering och er placering.
 • Valutan ska vara i svenska kronor.
 • Fakturan ska innehålla nödvändig bankinformation inklusive IBAN & SWIFT/BIC

VINST FÖR PRIVATPERSON

 • Skatteverket kommer att anse att din vinst är inkomst av arbete, lön.
 • Nordsken Handlingskraft AB måste därför dra av sociala avgifter och skatt från prispengarna innan utbetalning.
 • Maila kassor@nordsken.se följande information:
 • Fullständigt namn, svenskt personnummer, telefonnummer, e-post, hemadress, namn på din bank, clearingnummer, kontonummer.

SÄKERHET

 • Det är inte tillåtet att hänga eller på annat sätt placera kläder eller annat brännbart material på elcentraler och liknande. Det är inte heller tillåtet att hänga någonting i de el- och nätverkskablar som löper mellan bordsraderna.
 • Öppna lågor (stearinljus, tändare, spritkök eller annat) är inte tillåtna inomhus. Rökning är ej tillåten inomhus, detta gäller även el-ciggaretter. Rökning är endast tillåten på anvisat rökområde.
 • Det är inte tillåtet att medföra eller framföra kickbike, sparkcykel, skateboard eller liknande inomhus på Nordsken.
 • Nedskräpning är förbjudet, skräp slängs i soptunnor som finns uppställda på festivalområdet.
 • Det är förbjudet att medföra laserpekare på Nordsken. Användning av laserpekare medför automatisk bandklippning och avvisning.

DATORPLATS, EL OCH NÄTVERK

 • Varje betald datorplats ger rätt att ta med en (1) dator till festivalen. I priset ingår även förbokad sittplats med tillhörande stol. Det är ej tillåtet att medtaga högtalare.
 • Nordsken har rätt att, utan förvarning, byta en deltagares förbokade datorplats mot en annan för att frigöra plats.
 • Du måste hålla rent från skräp på din plats och på golvet runtomkring. Detta för att minska mängden brännbart material på din plats. Släng dina sopor i de soptunnor som finns uppställda och se till att lägga returförpackningar i därför avsedda behållare.
 • Det är inte tillåtet att ta med egen fåtölj, soffa eller liknande. Dessa är dels för skrymmande och dels innehåller de för mycket brännbart material. En enkel kontorsstol är däremot tillåtet att ta med.
 • Det är inte tillåtet att sova under borden eller i gångarna mellan raderna.
 • Varje deltagare ska vara medveten om att avbrott och störningar under festivalen kan uppstå i elförsörjning och datanätverk. Nordskens personal kommer då att försöka åtgärda eventuella problem efter bästa förmåga. Störningar eller avbrott ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av erlagd avgift, varken helt eller delvis.
 • Varje deltagare måste ansluta en egen förgreningsdosa till det eluttag som tillhandahålls av Nordsken. Det är inte tillåtet att ta el från bordsgrannen eller något annat uttag. Detta är mycket viktigt för att belastningen ska blir rätt fördelad samt för att minimera jordfelen.
 • Varje bordsplats kan utnyttja i genomsnitt totalt 275W. Observera att den effekt som står angiven på din utrustning inte är den verkliga effekten vid användning.
 • Det är inte tillåtet att använda hemgjord elutrustning. Använd kablar och förgreningar av god kvalitet. Dåliga kablar och el-utrustning kan orsaka brand och allvarliga skador på din utrustning. Dessutom orsakar undermålig utrustning jordfel som får de lagstadgade jordfelsbrytarna i el-centralerna att lösa ut.
 • Det är inte tillåtet att medföra brödrost, microvågsugn, kaffebryggare, vattenkokare, kylskåp, strålkastare, högtalare eller andra effektkrävande eller mycket värmealstrande apparater.
 • Det är inte tillåtet att sätta upp egna WLAN-accesspunkter för trådlöst nätverk.
 • Om en deltagares dator orsakar problem i nätverket (virus, attacker, m.m.) så förbehåller vi oss rätten att neka access till nätverket tills problemet är åtgärdat. Om personen i fråga vägrar eller kringgår nekandet av access har vi också rätt att avhysa personen från Nordsken.
 • Varje deltagare ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda nätverket mot spridning av datavirus, spyware och liknande. Alla bör ha ett antivirusprogram och brandvägg installerat.
 • Kablage tillhörande Nordsken får ej vidröras eller modifieras.

ÖVRIGT

 • Alkohol och droger i annan form hör inte hemma på Nordsken och är inte tillåtet någonstans i lokalerna, ej heller i sovsal. Berusade och/eller på annat sätt märkbart påverkade personer släpps inte in. Störande personer kommer att avvisas från festivalen.
 • Varje person får endast använda en stol vid sin plats. Det är alltså inte tillåtet att stapla två eller flera stolar på varandra för att göra sittplatsen högre.
 • Det är inte tillåtet att på något sätt flytta bord, bygga egna bord eller modifiera befintliga bord.
 • Nordsken har ingen åldersgräns, men deltagare under 18 år skall ha målsmans tillstånd för deltagande. Målsman ska informeras och acceptera alla Nordskens regler.
 • Brott mot svensk lag kan leda till polisanmälan och omedelbar avhysning från området i väntan på polis. Nordskens personal har lagstadgad rätt att gripa personer som begår brott inom området.
 • Det inte är tillåtet att sälja någonting på Nordsken utan tillstånd från Nordskens arrangörer.
 • Affischering, uppklistring av dekaler eller på annat sätt spridande av reklam, propaganda eller liknande budskap inom festivalens område är inte tillåtet utan särskilt tillstånd från Nordskens arrangörer.
 • Du måste kontinuerligt städa din plats (lägg skräp och pant i rätt tunnor). Innan du lämnar hallen tar du med de sopor som finns vid din plats och lämnar dessa i någon av de tunnor som står uppställda för detta ändamål. Innehållet i pantkärl tillhör Nordsken.
 • Nordskens personal har rätt att sätta upp nätverkskameror på Nordsken för publicering på webben samt för att övervaka nödutgångar och mässområde. Nordsken har även rätt att ta foton inne på och utanför Nordsken. Nordskens arrangörer äger sedan rätt att i sin marknadsföring (i tryckt form och på webb) använda film/foto utan ytterligare tillstånd från deltagare som eventuellt kommer med i bild.
 • Nordsken förbehåller sig rätten att ändra på användarnamn eller lagnamn som är kränkande eller stötande.