Regler

Senast uppdaterad: 2021-05-14

ALLMÄNT

 • Varje betald deltagaravgift är giltig för en (1) persons inträde.
 • Nordsken välkomnar alla och vill att alla ska känna sig trygga, kunna njuta av festivalen och vara delaktiga.
 • Kontakta så snart som möjligt Nordskens personal om du blivit utsatt för trakasserier eller på annat sätt känner dig otrygg!
 • Håll dina händer för dig själv, det är aldrig tillåtet att röra en annan person eller deras saker utan dennes medgivande och samtycke.
 • Be alltid om tillåtelse om du vill fotografera någon! Personen i fråga har alltid rätt att neka, och med deras tillåtelse är dessutom chansen större att du får bra bilder.
 • Armband eller stämpel skall visas upp för säkerhetspersonal varje gång man passerar entrén. Eventuellt försök till fusk med armband eller stämpel kan resultera i polisanmälan eller annan åtgärd.
 • Nordsken förbehåller sig rätten att beslagta sådant som kan anses farligt, störande eller dra för mycket el.
 • Betald deltagar-, medlemsavgift och/eller datorplats är ej återbetalningsbar, oavsett skäl.
 • Skulle arrangemanget av någon anledning ställas in gäller din bokning istället vid nästa Nordsken.
 • Varje registrerad användare på nordsken.se är skyldig att uppge korrekta personuppgifter.
 • Ersättning eller återbetalning av avgift: Vid inställt arrangemang erbjuder vi antingen återköp eller en biljett till nästa arrangemang. Eventuella inställda eller ändrade aktiviteter, föreläsningar eller annat ger däremot inte rätt till ersättning eller återbetalning av avgift.
 • De personuppgifter som du har lämnat vid registreringen lagras och behandlas med datorteknik av arrangörerna till Nordsken, som är ansvariga för behandlingen. När du reserverat plats kan vissa av dessa uppgifter komma att publiceras på nordsken.se tillsammans med vald plats. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)
 • Deltagande i festivalen Nordsken sker på egen risk.
 • Arrangörerna av Nordsken ansvarar ej för deltagarnas personliga tillhörigheter och utrustning. Lämna inte värdefulla saker obevakade!
 • Nordsken tar inget ansvar för besökare och deltagares tillhörigheter eller värdesaker som lämnats in i garderoben.
 • Var person skall hålla arrangörerna av Nordsken skadeståndslösa, detta innebär bland annat att en deltagare som medvetet smutsar ner, klottrar, förstör eller på annat sätt tillför kostnader till arrangörerna, själv måste stå för dessa. För underåriga/omyndiga personer ansvarar målsman/vårdnadshavare för eventuella kostnader.

UTBETALNING AV VINSTER

 • Mottagaren av prispengarna är den person eller det företag/förening som registrerat sig för den specifika turneringen och vunnit.
 • Tävlingsvinster måste utkrävas inom 30 dagar efter eventets slut. Detta görs enklast via registrering av vinst på plats.
 • Prispengar betalas ut inom 90 dagar efter eventet.
 • Alla prispengar betalas ut i svenska kronor.
 • Prispengar är endast undantagna från skatt och sociala avgifter om vinnaren är ett företag eller en förening.
 • Privatpersoner får pengarna utbetalda som lön, enligt svensk skattelag. Nordsken Handlingskraft AB måste därför dra av både skatt och sociala avgifter från det vunna prisbeloppet innan pengarna utbetalas till enskilda personer.

FAKTURERING AV VINSTER

 • Fakturor ska skickas till:
 • Nordsken Handlingskraft AB, Storgatan 53, 931 30 Skellefteå
 • VAT-nummer SE559053562001
 • VAT-nummer ska tydligt framgå på fakturan
 • Sista betalningsdag ska vara 90 dagar efter eventet
 • Fakturan ska vara märkt med: Nordsken 2021, Namn på turnering och er placering.
 • Valutan ska vara i svenska kronor.
 • Fakturan ska innehålla nödvändig bankinformation inklusive IBAN & SWIFT/BIC

VINST FÖR PRIVATPERSON

 • Skatteverket kommer att anse att din vinst är inkomst av arbete, lön.
 • Nordsken Handlingskraft AB måste därför dra av sociala avgifter och skatt från prispengarna innan utbetalning.
 • Maila kassor@nordsken.se följande information:
 • Fullständigt namn, svenskt personnummer, telefonnummer, e-post, hemadress, namn på din bank, clearingnummer, kontonummer.

SÄKERHET

 • Det är inte tillåtet att hänga eller på annat sätt placera kläder eller annat brännbart material på elcentraler och liknande.
 • Öppna lågor (stearinljus, tändare, spritkök eller annat) är inte tillåtna inomhus. Rökning är ej tillåten inomhus, detta gäller även el-ciggaretter. Rökning är endast tillåten på anvisat rökområde.
 • Nedskräpning är förbjudet, skräp slängs i soptunnor som finns uppställda på festivalområdet.
 • Det är förbjudet att medföra laserpekare på Nordsken. Användning av laserpekare medför automatisk bandklippning och avvisning.