Game Director - Mojang

Agnes Larsson

As the Game Director of Minecraft Agnes is the creative lead of the game. Together with the amazing team and community, Agnes is working a lot on developing new experiences for the players in upcoming Minecraft updates. She also works with the creative vision and direction of Minecraft.

Agnes Larsson syns på följande aktiviteter:

Minecraft-workshop

I denna workshop får du chansen att tillsammans med Agnes Larsson från Mojang (som utvecklar Minecraft) skapa din egen varelse till Minecraft. Agnes berättar om den process de använder sig av på Mojang och sen får alla deltagare vara med och skapa en helt ny fantasivarelse. De varelser som framställs kommer… Read More