Stödorganisation

Guldstadens tjejjour

Guldstadens tjejjour är en ideell förening vars arbete främst sker genom ideella krafter som brinner för att stötta och stärka personer som identifierar sig som tjejer. Vi erbjuder digitalt, anonymt stöd i form av chatt samt utåtriktat och våldsförebyggande arbete. Guldstadens tjejjour har funnits sedan 2014 och vårt gemensamma mål i verksamheten är att uppnå ett jämställt samhälle fritt från våld samt att barn och unga ska ha tillgång till hjälp och stöttning. https://www.unizonjourer.se/guldstaden

Guldstadens tjejjour syns på följande aktiviteter: