Förbundsordförande - Svenska e-sportförbundet

Max Horttanainen

Max Horttanainen är en svensk ungdomsledare och entreprenör inom civilsamhället med särskilt fokus på e-sport och digital spelkultur. Horttanainen är sedan 2018 förbundsordförande i Svenska e-sportförbundet och sedan 2019 vice ordförande i Sverok. Horttanainen har bred erfarenhet av ideellt engagemang inom ungdomsrörelsen. Horttanainen är en ofta anlitad föredragshållare och paneldeltagare inom områden som e-sport, jämställd och mångfald.

Max Horttanainen syns på följande aktiviteter:

Panelsamtal – E-sport

Är e-sport bra eller dåligt? Behöver e-sporten få större erkännande? Hur ser framtidens e-sport ut? Ska tjejer verkligen ha en egen liga för e-sport? Hur ska man hantera spelberoende? Dessa frågor och många fler diskuteras i vårt panelsamtal om e-sport där olika sidor möts för att diskutera och problematisera. Paneldeltagare… Read More

E-sport – en sport eller inte?

Svenska e-sportförbundet ansökte 2017 om medlemsskap i Riksidrottsförbundet och Riksidrottsförbundet tog då beslutet att skjuta upp alla frågor om medlemsskap till årsstämman 2019 vilken hålls den 24:e maj. Svenska e-sportförbundets förbundsordförande är på plats. Han kommer ge en snabbkurs i vad e-sport är, prata om varför man valde att ansöka… Read More