Bildarkiv

Notera att Nordsken kommer att dokumenteras.
Fotografering och videofilmning kommer att ske under eventet. Insamlat media är framförallt av redaktionell natur (artiklar till radio, TV, tidningar, trycksaker och webb) men vissa bilder och filmsnuttar kan komma att användas i reklam för Nordsken.

Baserat på ovannämnda information ger jag som deltagare mitt uttryckliga medgivande att bli filmad och fotograferad och arrangörerna använder fotografier och/eller filmer med mig i bild i alla typer av publikationer, sändningar eller Internet-kommunikation (inklusive sociala medier) över hela världen.