Nordskens vänner

Festivalen Nordsken arrangeras av den ideella föreningen Nordskens vänner som är medlem i ungdomsförbundet SVEROK.

Nordskens grundare Magnus Johansson (t.v) och Johan Linder (t.h) tillsammans med ordförande Linn-Marie Edlund i styrelsen (mitten)

Kontaktinformation styrelse:
Styrelsen styrelsen@nordsken.se
Ordförande Linn-Marie Edlund linnmarie.edlund@nordsken.se 


Magnus Johansson andreas@nordsken.se
Andreas Eriksson magnus@nordsken.se
Pia Enroth pia.enroth@nordsken.se
Jessika Lundman  jessika@nordsken.se
Daniel Sjögren Daniel.sjogren@nordsken.se

Övriga:
Kommunikatör: Therese Szanto szanto@nordsken.se

Föreningens främsta syfte är att organisera de ideella krafter som vill hjälpa till att skapa norra Sveriges största festival på tema spel, kultur och kreativitet.

Som ett led i att bygga bra sammanhållning anordnar vi även mindre event, workshops och träffar för våra medlemmar.

Föreningens stadgar finns här: Stadgar Nordskens vänner

Senaste årsmötesprotokoll (2020-02-23): PDF (öppnas i ny flik)
Organisationsnummer: 894702-0106
Vill du bli medlem i Nordskens vänner, vänligen klicka här