Nordskens vänner

Festivalen Nordsken arrangeras av den ideella föreningen Nordskens vänner som är medlem i ungdomsförbundet SVEROK.

Kontaktinformation styrelse:

Ordförande: Isa Blomberg isa@nordsken.se
Sekreterare: Åsa Lindström Öberg asa.oberg@nordsken.se
Kassör: Anita Vidman kassor@nordsken.se
Ledamöter:
Linn-Marie Edlund lm@nordsken.se
Johan Linder johan@nordsken.se
Oskar Svanberg oskar@nordsken.se
Mats Bergkvist mats.bergkvist@nordsken.se

Revisor:
Dick Hellman dick@nordsken.se

Föreningens främsta syfte är att organisera de ideella krafter som vill hjälpa till att skapa norra Sveriges största festival på tema spel, kultur och kreativitet.

Som ett led i att bygga bra sammanhållning anordnar vi även mindre event, workshops och träffar för våra medlemmar.

Senaste årsmötesprotokoll (2019-03-03): PDF (öppnas i ny flik)
Organisationsnummer: 894702-0106
För information om hur man blir medlem: maila vår ordförande