Nordskens vänner

Festivalen Nordsken arrangeras av den ideella föreningen Nordskens vänner som är medlem i ungdomsförbundet SVEROK.

Nordskens grundare Magnus Johansson (t.v) och Johan Linder (t.h) tillsammans med tidigare projektledaren Linn-Marie Edlund (mitten)

Kontaktinformation styrelse:

Ordförande: Nils Lundgren nils@nordsken.se
Vice ordförande: Isa Blomberg isa@nordsken.se
Sekreterare: Johan Linder johan@nordsken.se
Kassör: Anita Vidman kassor@nordsken.se
Ledamöter:
Oskar Svanberg oskar@nordsken.se
Martin Willför martin.willfor@nordsken.se
Fanny Lindström fanny.lindstrom@nordsken.se

Revisor:
Dick Hellman dick@nordsken.se

Föreningens främsta syfte är att organisera de ideella krafter som vill hjälpa till att skapa norra Sveriges största festival på tema spel, kultur och kreativitet.

Som ett led i att bygga bra sammanhållning anordnar vi även mindre event, workshops och träffar för våra medlemmar.

Föreningens stadgar finns här: Stadgar Nordskens vänner

Senaste årsmötesprotokoll (2020-02-23): PDF (öppnas i ny flik)
Organisationsnummer: 894702-0106
Vill du bli medlem i Nordskens vänner, vänligen klicka här