Nordskens vänner

Festivalen Nordsken arrangeras av den ideella föreningen Nordskens vänner som är medlem i ungdomsförbundet SVEROK.

Kontaktinformation styrelse:

Kontaktinformation revisor:

Föreningens främsta syfte är att organisera de ideella krafter som vill hjälpa till att skapa norra Sveriges största festival på tema spel, kultur och kreativitet.

Som ett led i att bygga bra sammanhållning anordnar vi även mindre event, workshops och träffar för våra medlemmar.

Senaste årsmötesprotokoll (2018-02-27): PDF (öppnas i ny flik)
Organisationsnummer: 894702-0106
För information om hur man blir medlem: maila vår ordforande