Om Nordsken

VAD ÄR NORDSKEN?

Nordsken är en hyllning till människors fantasi och påhittighet med fokus på spel, kultur och kreativitet. Det är en inkluderande fest där vi möjliggör alla individers vilda fantasier.

I Norden är Nordsken unikt. Ingen annan kombinerar olika former av kultur på det vis som Nordsken gör. Nordsken är I Scandinavien den enda mötesplatsen av sitt slag, för de här typerna av kultur. 2019 lockade Nordsken 9 600 unika besökare vilken gör oss till norra Skandinaviens största spel- fantastik- och nördevent.

Första upplagan av Nordsken arrangerades våren 2012, platsen var då Scandic i Skellefteå. Det var i början ett relativt litet event. Ambitionen har å andra sidan hela tiden varit stor. Kontinuerligt har vi utvecklat eventet till en storlek där Nordsken blivit en plats som även namnkunniga internationella aktörer ser som ett viktigt besöksmål. I takt med den utvecklingen haft har vi fått se över lokalerna och en följd har blivit att vi flyttade till Skellefteå Kraft Arena.

Men i år, 2023 så blir det annorlunda. Vi kommer att byta på både datum och plats. Eventet kommer att vara 27-28 December i Sara kulturhus.

På Nordsken ska alla känna sig välkomna! Det är en trevlig stämning mellan alla, och vi arbetar hårt för att bibehålla den. Vi utgår ifrån Sveroks Code of Conduct för bland annat e-sport, cosplay, och lajv i våra regler. Vi jobbar hårt för att reglerna ska efterlevas, bland annat med utbildning av de som jobbar under Nordsken. Nordsken jobbar aktivt med inkludering, i detta arbete ingår bland annat riktade åtgärder för att kvinnor samt etniska och andra minoriteter ska känna sig trygga och välkomna, samt samarbete med organisationer som arbetar med personer som har olika typer av funktionsvariationer.

Vi rekommenderar dig att läsa våra regler om du vill veta mer om hur du bör bete dig på Nordsken för att alla ska känna sig bekväma.

VILKA ARRANGERAR NORDSKEN?

Nordsken arrangeras av den ideella sverokföreningen Nordskens vänner. Nordsken fungerar som en plattform där andra föreningar, privatpersoner och bolag kan visa upp sig och tillföra innehåll. Detta gör att vi konstant förändras.