Contest / Tävling!

Contest / Tävling!

🌟 Join Our Month-Long Instagram Competition 🌟

Are you the artist behind this year’s Nordskens poster?
Over the years, we have had fantastic artists who created Nordskens Posters. They are forever a work of art in themselves.
For this year’s event, we think a little differently. We want the art to come from one of you. 🎨

📆 Competition Duration: [2023-10-11] – [2023-11-11]
🎁 Prize: The chance to win a generous Skellefteå gift card ‘a 2000 sek! 🛍️
🌈 How to Participate:

 • Create Amazing Content: Over the next month, unleash your creativity and create outstanding visual content. It could be a dazzling artwork, a captivating photograph, or an inspiring quote – the choice is yours!
 • Send Your Entry:
  • Email your masterpiece to linnmarie.edlund@nordsken.se
  • Subject: “Instagram Competition Entry – [Your Name]”
  • Include your Instagram handle in the email.
 • Follow Us: Make sure you’re following our Instagram account @nordsken.se to stay updated on the competition and winners.
 • Tag a Friend: Encourage a friend to participate by tagging them in our competition announcement post. Sharing creativity is twice the fun! 🙌

📢 Rules & Guidelines:

 • Size: A3 .297 × 420 mm. 300 DPI.  (4961 x 3508) px
 • Your content should be original and created during the competition period.
 • Multiple entries are allowed, so feel free to submit as many creations as you’d like.
 • Use the hashtag #nordskenposter2023 on your Instagram posts to increase your visibility.
 • The winning entry will be selected based on creativity, originality, and adherence to the theme.
 • AI generated pictures are  not allowed
 • Nordsken owns the rights of the work

🏆 Winner Announcement: The lucky winner of the gift card will be announced on 2023-11-16 via our Instagram account and notified via email. Get ready to celebrate your artistic prowess!

Let your imagination run wild, and show the world your unique talent! Don’t miss out on this fantastic opportunity to win big while doing what you love. Join us in making this Instagram competition a vibrant showcase of creativity!

Good luck, and may the most creative artist win! 🎨🌟 #Nordskenposter2023 #ArtisticChallenge #InstagramCompetition

————————

🌟 Gå med i vår månadslånga Instagram-tävling 🌟

Är du artisten bakom årets Nordskens-affisch?
Genom åren har vi haft fantastiska artister som skapat Nordskens Posters. De är för alltid ett konstverk i sig själva.
Till årets evenemang tänker vi lite annorlunda. Vi vill att konsten ska komma från någon av er. 🎨

📆 Tävlingslängd: [2023-10-11] – [2023-11-11]
🎁 Pris: Chansen att vinna ett generöst Skellefteå-presentkort på 2000 kr! 🛍️
🌈 Så här deltar du:
Skapa magi: Släpp lös din kreativitet under nästa månad och skapa enastående konst. 
Skicka ditt bidrag:
• Mejla ditt mästerverk till linnmarie.edlund@nordsken.se
• Ämne: “Tävlingsbidrag till Instagram – [Ditt namn]”
• Inkludera din Instagram i mejlet.
• Följ oss: Se till att du följer vårt Instagramkonto @nordsken.se för att hålla dig uppdaterad om tävlingen och vinnarna.
• Tagga en vän: Uppmuntra en vän att delta genom att tagga dem i vårt tävlingsinlägg. Att dela kreativitet är dubbelt så roligt! 🙌

📢 Regler och riktlinjer:

 • Size: A3 .297 × 420 mm. 300 DPI.  (4961 x 3508) px
 • Ditt innehåll ska vara original och skapat under tävlingsperioden.
 • Flera bidrag är tillåtna, så skicka in så många skapelser du vill.
 • Använd hashtaggen #nordskenposter2023 på dina Instagram-inlägg för att öka din synlighet.
 • Det vinnande bidraget kommer att väljas baserat på kreativitet, originalitet och följsamhet till temat.
 • AI-genererade bilder är ej tillåtna.
 • Nordsken äger rättigheterna av bilden och har rätt att använda den.

🏆 Vinnarmeddelande: Den lyckliga vinnaren av presentkortet tillkännages 2023-11-16 via vårt Instagramkonto och meddelas via e-post. Gör dig redo att fira din konstnärliga skicklighet!

Låt din fantasi flöda och visa världen din unika talang! Missa inte denna fantastiska möjlighet att vinna stort samtidigt som du gör det du älskar. Var med och gör den här Instagram-tävlingen till en levande uppvisning av kreativitet!

Lycka till, och må den mest kreativa artisten vinna! 🎨🌟 #Nordskenposter2023 #ArtisticChallenge #Instagramtävling