Dataskydd GDPR

Berättigat intresse

Nordsken behöver den kontaktinformation du tillhandahåller oss och kompletterar den med ytterligare information om tidigare besök, kön och ålder för att kunna informera dig om relevanta händelser samt för att framställa statistik.

Samtycke till att kommunicera


Nordsken gör sitt yttersta för att skydda och respektera din integritet, och vi använder endast dina personuppgifter för att, skicka nyhetsbrev, undersökningar och information om händelser och annat innehåll som kan vara av intresse för dig.
Du kan när som helst avsluta din prenumerationen på vår kommunikation.

Integritetspolicy

 1. Behandling av personuppgifter
  Nordsken samlar in och lagrar följande uppgifter om dig: kontaktinformation, kön, associerat företag samt hälsoinformation (t-shirtstorlek). Vi lagrar också kommunikation samt deltagande i evenemang organiserade av Nordsken och evenemangsbilder där deltagare kan vara synliga.
  Vi använder de personuppgifter vi samlar in för kommunikation och marknadsföring inklusive:
  ● Att skicka nyhetsbrev, undersökningar och information om möjligheter som relaterar till Nordsken (legitimt intresse).
  ● För att skicka inbjudningar till spelrelaterade evenemang som vi arrangerar. (legitimt intresse).
  ● Att bibehålla vår kontaktlista (legitimt intresse).
 2. Hur vi samlar in information om dig
  Vi samlar in de personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss, till exempel när du kommunicerar med oss ​​via e-post eller andra kanaler, när du besöker vår webbplats, när du registrerar dig eller ber oss skicka nyhetsbrev och när du registrerar dig för ett evenemang.

I vissa fall har dina personuppgifter kompletterats med allmän information som hämtats från andra källor, inklusive sökningar via tillgängliga sökmotorer, sektorsspecifika nyhetsbrev, sociala medier och din arbetsgivares webbplats.

 1. Delning av dina personuppgifter
  Vi säljer inte, hyr inte ut, distribuerar inte eller tillgängliggör dina personuppgifter på annat sätt för tredje part med följande undantag:
  ● Tredjepartstjänster för lagring av personuppgifter (CRM-system)
  ● Sociala medier (data lagras på deras servrar)
  ● Google G-suite och Analytics
  ● Tillgång för både personal på Nordsken Handlingskraft AB och Nordskens vänner (ideell förening).

Vi har ett flertal finansiärer i vissa fall finns krav på eventbilder. Vid rapportering kan våra finansiärer därför få tillgång till evenemangsbilder och information om hur många personer som deltog i våra evenemang. Vi delar inte enskilda namn med våra finansiärer utan endast antal.

3.1 Tredjepartslagring
Nordsken kan komma att använda tjänster från tredje part för att samla in och lagra dina personuppgifter samt dela dina personuppgifter med en tredje part i ett land utanför EU.

Behandlingen av dina personuppgifter kan därför komma att regleras av dataskyddslagstiftning som skiljer sig från lagstiftningen i ditt land.

Personuppgifter som samlas in inom Europeiska unionen kan till exempel överföras till och behandlas av tredje part i ett land utanför Europeiska unionen. I sådana fall kommer Nordsken att se till att överföringen av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och i synnerhet att lämpliga avtalsmässiga, tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas, såsom de standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen.

 1. Lagring och radering av mina personuppgifter
  För kommunikation liksom för legitima och affärsmässiga ändamål sparar vi dina uppgifter så länge Nordsken finns, tills din kontaktinformation är ogiltig eller tills du begär att dina data ska raderas.
  Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia av dom uppgifterna.
  Du kan när som helst begära:
  ● registerutdrag (du har rätt att bli informerad om och begära åtkomst till de personuppgifter vi behandlar om dig)
  ● rättelse (du har rätt att ändra eller uppdatera dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga)
  ● radering (din rätt att radera dina personuppgifter)
  ● begränsning (rätten att begära att vi tillfälligt eller permanent slutar behandla alla eller några av dina personuppgifter)
  ● dataportabilitet (rätten att begära en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format och rätten att överföra dessa personuppgifter för användning i annan parts tjänst.

  Du har rätt att när som helst avsluta din prenumeration på vår kommunikation utan att detta på något sätt påverkar dig negativt.
 1. Skydd av dina personuppgifter
  Vi åtar oss att skydda dina personuppgifter och har implementerat tekniska lösningar för att skydda dem. Vi har även implementerat policies för att säkerställa vilka personer inom Nordsken som har tillgång till dina personuppgifter och att dessa har utbildats i hur personuppgifter ska hanteras.
 2. Ändringar av integritetspolicyn
  När vi gör betydande ändringar av denna policy kommer vi att meddela dig genom att skicka ett e-postmeddelande till dig.
 3. Kontaktinformation
  Informationen du lämnar kommer att hanteras av ägaren till Nordsken, Nordsken Handlingskraft AB (controller). Alla frågor och problem hanteras av:
  Nordsken Handlingskraft AB
  Laboratorgränd 7
  931 62 Skellefteå
  org: 559053-5620
  info@nordsken.se

reviderad: 2021-05-13